Ποιους θεωρείτε εγκληματική οργάνωση ?

Poll choices
2 Comments

  • APOSTOLOS - 6 years ago

    Είμαστε ΈΛΛΗΝΕΣ και θέλουμε να παραμείνουμε ΈΛΛΗΝΕΣ παρά το κυνηγή που δεχόμαστε. Εμείς υποχρεούμαστε να αγωνιστούμε γι αυτόν τον σκοπόν

  • APOSTOLOS - 6 years ago

    Είμαστε ΈΛΛΗΝΕΣ και θέλουμε να παραμείνουμε ΈΛΛΗΝΕΣ παρά το κυνηγή που δεχόμαστε. Εμείς υποχρεούμαστε να αγωνιστούμε γι αυτόν τον σκοπόν

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment