היכן עדיף לקיים את מפגשי "סרטים מחוץ לזרם"? (Poll Closed)

 • אצלי בבית - הכי נוח, מבטיח קצת לסדר לפני
  5%

   
 • BFI IMAX בלונדון - אם כבר אז כבר
  27%

   
 • אולם 5 של לב - היה כיף בפעם שעברה
  27%

   
 • אולם 2 של לב - כבר התרגלנו
  41%

   
Poll posted 6 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com