Τι θα ψηφίζατε αν είχαμε αύριο εκλογές; (Νοέμβρης 2013) (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Votes: 1,239

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.