Glavni krivac raspada Jugoslavije i građanskog rata devedesetih:

Poll choices