Glavni krivac raspada Jugoslavije i građanskog rata devedesetih:

Poll choices
Posted 6 years.