Šta je to genetički izmenjena hrana?

Poll choices
Posted 5 years.