Koliko će kvatni računar biti brži od današnjeg silicijumskog?

Poll choices
Posted 6 years.