Današnji kandidat za "teoriju svega" u fizici je

Poll choices
Posted 6 years.