Autor koji nagrađuje čitaoce svojih knjiga koji otkriju slovne greške sumom od $2.56 je

Poll choices
Posted 6 years.