Šta mislite o upotrebi "elektronskih računaljki" u školama?

Poll choices
Posted 6 years.