Koji od sledećih iskaza nije jedan od 3 zakona robotike Asimova?

Poll choices
Posted 5 years.