അമേരിക്കയെ മൂടിയത് ദൈവിക ശിക്ഷയോ അതോ താപനില അപാരമായ നിലയില്‍ താഴ്‌ന്ന ‘പോളാര്‍ വോര്‍ടെക്‌സ്’ പ്രതിഭാസമോ ?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment