Is dit goed dat sommige Afrikanerorganisasies binne die verskillende Afrikanerfaksies probeer saamwerk sonder hul identiteit op te gee?

Posted 5 years.