Ποιό είναι το βασικό στοιχείο μιας σχέσης ώστε να διαρκέσει στο χρόνο;

Posted 5 years.