How would you rate Nissin Demae Ramen Shoyu Tonkotsu Artificial Pork Flavor?