तपाईँको विचारमा मोबाइल सम्पति हो कि होइन ? मोबाइललाई सम्पति विवरणमा उल्लेख गर्नु ठीक हो कि होइन ?