Czy Armia Rosji wkroczy na Ukrainę??

Poll choices
Posted 5 years.