Πιστεύετε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ρατσιστές;