Fl-opinjoni tieghek min tahseb kien l-ahjar President tar-Repubblika?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment