Kas tööõpetus peaks olema koolis poistele ja tüdrukutele ühesugune?

 • Ei, sest poistel ja tüdrukutel on erinevad looduslikud eeldused.
  2%
  1 vote

   
 • Jah, sest see muudab ühiskonda tasakaalustatumaks.
  22%
  13 votes

   
 • Ei, sest selleks puuduvad koolidel ressursid.
  0%
  0 votes

   
 • Ei, sest noored vajavad selgeid ja eluterveid soorollimudeleid.
  5%
  3 votes

   
 • Jah, sest see aitab kaasa teadmismahukama majanduse arengule.
  15%
  9 votes

   
 • Ei, sest poisse ja tüdrukuid huvitavad erinevad asjad.
  12%
  7 votes

   
 • Ei, sest see pole kooskõlas meie kultuuritraditsioonidega.
  3%
  2 votes

   
 • Jah, sest elu ja tööturg nõuavad meestelt ja naistelt samu oskusi.
  32%
  19 votes

   
 • Other
  10%
  6 votes

Poll posted 6 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment