मिडिया चलाउन विदेशी दूतावासको पैसा लिनु तपाईँको विचारमा