راند ۴: کدامیک را انتخاب می‌کنید؟ (Poll Closed)

 • Galaxy S5
  77.51%
  3,353 votes

   
 • Ascend G6
  22.49%
  973 votes

   

Posted 5 years.