Koje od ovih tvrdnji oko genetički modifikovane hrane su tačne?

Poll choices
Posted 5 years.