Ποιές πιστεύετε ότι ήταν οι σημαντικότερες εφευρέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας;

Posted 5 years.