Se a resposta é afirmativa: Cales son as principais dificultades que tes ou prevés ter para participar nun proxecto de investigación científica ou tecnolóxica?

Posted 5 years.