Veel verpleegkundigen mogen of willen hun smartphone niet gebruiken op de werkvloer. Maar waarom eigenlijk niet?