Har föräldrar rätt att hämta barn under 18år från farliga situationer, även om barnet inte vill?

 • Ja
  93%

   
 • Nej
  3%

   
 • Ingen åsikt
  3%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com