Θα επιθυμούσατε και άλλα πιστοποιητικά να εκδίδοντε μέσα στις (ακριτικές) Σχολές, όπως έγινε και με το S.A. το 2014? (G.O., Σωστικά, BRM/ERM κτλπ.)

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment