האם מישהו ניסה אחד מהסרטים שהומלצו בבלוג (Poll Closed)

 • טרם הספיקותי
  43%

   
 • כן, היה נורא
  5%

   
 • כן, היה אחלה
  51%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment