Η κατάρτιση του προσωπικού ήταν:

Poll choices
Posted 5 years.