Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν λογικό;

Poll choices