Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν λογικό;

Posted 4 years.