Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν λογικό;

Poll choices
Posted 5 years.