Ποια ήταν τα σημαντικότερα σημεία στη συνεργασία σας μαζί μας;