Ποια ήταν τα σημαντικότερα σημεία στη συνεργασία σας μαζί μας;

Poll choices
Posted 5 years.