Primjetli ste da vam se pas ove godine jače i duže linja - gubi dlaku