Quem deve vencer o Miss Brasil 2014? (Poll Closed)

 • ACRE - Iasmyne Louise
  1.33%
  127 votes

   
 • ALAGOAS - Aline Carlla
  0.32%
  31 votes

   
 • AMAPÁ - Priscila Winny
  0.5%
  48 votes

   
 • AMAZONAS - Ytala Narjjara
  1.03%
  98 votes

   
 • BAHIA - Anne Lima
  0.48%
  46 votes

   
 • CEARÁ - Melissa Gurgel
  10.7%
  1,022 votes

   
 • DISTRITO FEDERAL - Luísa Lopes
  0.19%
  18 votes

   
 • ESPÍRITO SANTO - Amanda Recla
  0.52%
  50 votes

   
 • GOIÁS - Beatrice Fontoura
  1.73%
  165 votes

   
 • MARANHÃO - Larissa Lopes
  0.37%
  35 votes

   
 • MATO GROSSO - Jessica Rodrigues
  0.13%
  12 votes

   
 • MATO GROSSO DO SUL - Érika Moura
  0.27%
  26 votes

   
 • MINAS GERAIS - Karen Porfiro
  0.88%
  84 votes

   
 • PARÁ - Larissa Oliveira
  0.24%
  23 votes

   
 • PARAÍBA - Larissa Muniz da Silva
  0.13%
  12 votes

   
 • PARANÁ - Nathaly Goolkate
  0.52%
  50 votes

   
 • PERNAMBUCO - Rhayanne Nery
  11.07%
  1,057 votes

   
 • PIAUÍ - Verbiany Leal Silva
  0.22%
  21 votes

   
 • RIO DE JANEIRO - Hosana Elliot Murta
  1.75%
  167 votes

   
 • RIO GRANDE DO NORTE - Deise de Moura Benício
  0.85%
  81 votes

   
 • RIO GRANDE DO SUL - Marina Helms
  60.49%
  5,776 votes

   
 • RONDÔNIA - Sinaira Machado
  0.12%
  11 votes

   
 • RORAIMA - Marina Pasqualotto
  0.99%
  95 votes

   
 • SANTA CATARINA - Laura Lopes
  2.8%
  267 votes

   
 • SÃO PAULO - FERNANDA ROBERTA LEME
  1.02%
  97 votes

   
 • SERGIPE - Priscila Cardoso
  0.16%
  15 votes

   
 • TOCANTINS - Wise Marques
  1.2%
  115 votes

   

Posted 5 years.