Koji od ovih muškaraca se ponio najviše Beta?

Poll choices