పోల్: చానళ్ల ప్రసారాలపై సిఎం కెసిఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో మీరు ఏకీభవిస్తారా..?
1 Comment

  • Sathish reddy - 6 years ago

    Niku Eppudu Telangana Negative Chupisthavayeee.....Arey Poling Andhra ki Positive ga vuntundi .....Withdraw with Sim toms anta .......Poyakalam vachindi Meku..Me Chavu Chaviri....Ma news meku endku ra .........

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment