Er du fastligger (Hele året)? (Vælg hvor i landet, og anvend stem knappen)