Racisme moet...

 • is geen volledige zin en dient daarom nog voorzien te worden van een direct object, een infinitief en nog een voltooid deelwoord om de boel op te fleuren.
  73%
  11 votes

   
 • bestreden worden, zeker als de muskusrat het slachtoffer ervan is.
  13%
  2 votes

   
 • fiscaal aftrekbaar worden en terugbetaald door de ziekenkas.
  13%
  2 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment