Ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος οθόνης

Poll choices
Posted 5 years.