New Poll1. Вашето детство премина по времето на социализма и Вие го смятате за щастливо?
1 Comment

  • Korni - 8 years ago

    Децата тогава бяха наистина щастливи, хората също. Просто имаше на какво да се зарадват а сега няма...

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment