New Poll 4. Ако в момента ви ограничат да пътувате в чужбина, това ще ви липсва ли?
1 Comment

  • Korni - 8 years ago

    Нямам какво да правя свободно в чужбина т.е. в западна Европа.., там те и без това са настроени враждебно към нас... за щатите също!

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment