New Poll29. Ако можете да се върнете с машината на времето в Народна република България (в социализма на НРБ) сега, ще го направите ли?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment