Vilket bibliotek är bäst på uthållig utveckling
1 Comment

  • Ekologiske Erik - 7 years ago

    Ni har verkligen lyckats att få till en bra embryo till grön blogg kring uthållig utveckling. Vill dock bara påminna om att vi inom "Ekologiska fotavtryck" också har intressant miljöinformation kring just Ekologiska fotavtryck (se vår webbsida ovan). Även vi, liksom ni verkar göra, ordnar möten där uthållig utveckling diskuteras. Tack vara modern IKT teknik och pedagogik så brukar vi, liksom ni verkar göra, alltid se till deltagarna får all information innan varje möte. Och på våra möten brukar vi utnyttja spännande IKT verktyg som Kahoot. Se exempel här där vi har en "frågesport" med 18 frågor, som alla kan svara på via sina mobiler, kring hållbar utveckling. Och vi, liksom ni, har alltid långa och intressanta diskussioner efter varje möte på bloggar etc.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment