Is daar strukturele foute by die opsporingsdienste?

Posted 4 years.