Is daar strukturele foute by die opsporingsdienste?

Poll choices
Posted 5 years.