האם זוג אוהבים שאהבתו נקבעה בראש ונגזר עליו להיפגש באין ספור גילגולי חיים הוא: