Трябва ли гражданите да бъдат изцяло информирани и с аргументирано обсъждане да участват в управлението на държавата и общините?

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment