Τι θα ψηφίσουν οι Kanalistas στις 25 Ιανουαρίου;

Poll choices
Posted 4 years.