Czemu korzystacie z polonizacji?

Poll choices
Poll posted 5 years ago.