Czemu korzystacie z polonizacji?

Poll choices
Posted 4 years.