Chelsea vs Southampton: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Chelsea thắng
  73.71%

   
 • Hoà
  14.09%

   
 • Southampton thắng
  12.2%

   
Posted 4 years.