כיצד אתה רואה את המהלך של נתניהו להקדמת הבחירות
1 Comment

  • Moshé Machover - 6 years ago

    See my article explaining Bibi's gamble

    http://www.israeli-occupation.org/2015-03-08/moshe-machover-netanyahus-double-gamble/

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment