Súhlasíš s touto novinkou a zaplatíš mesačný poplatok, aby si mohol sledovať YouTube bez reklám?

Poll choices
Posted 4 years.